NAGRADNA IGRA "VŠEČ MI JE KERROCK"

 

 

Organizator nagradne igre

Kolpa d.d. Metlika, Rosalnice 5, 8330 Metlika

sprejema naslednja:

PRAVILA NAGRADNE IGRE »  Všeč mi je Kerrock«

 1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre Kolpa d.d. Metlika, Rosalnice 5, 8330 Metlika.

Nagradna igra bo potekala od 06.11.2012 do vključno 11.11.2012 na družabnem omrežju Facebook na naslovu www.facebook.com/KerrockbyKolpa. Nagradna igra ni nikakor sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejme organizator nagradne igre.

2. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične osebe), starejše od 15 let. V nagradni igri ne smejo sodelovati tisti, ki so zaposleni pri organizatorju te nagradne igre in njihovi ožji družinski člani ter osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre in njihovi ožji družinski člani. V nagradni igri bodo sodelovali vsi, ki se pridružijo strani www.facebook.com/KerrockbyKolpa  11.11.2012 ali pa so že oboževalci.

3. Potek nagradne igre in postopek žrebanja

Na našem razstavnem prostoru bosta zadolženi osebi povpraševali obiskovalce ali so uporabniki facebooka. Če ti so, se jih povpraša, če si želijo pridružiti Facebook strani Kerrock www.facebook.com/KerrockbyKolpa. Če je odgovor pozitiven, se uporabnik vpiše preko svojega uporabniškega računa in »všečka« stran Kerrock.  Ko obiskovalec postane oboževalec strani, se mu na licu mesta podeli malo nagrado (svinčnik) in s tem postane tudi udeleženci velike nagradne igre.

4. Žrebanje

Žrebanje bo potekalo 16.11.2012 s strani Kolpe d.d. Metlika skupaj z oglaševalsko agencijo Creatoor d.o.o., Mlakarejva ulica 46, 4208 Šenčur.

5. Rezultati žrebanja in prevzem nagrad

Nagrajenec bo objavljen na Facebook strani www.facebook.com/KerrockbyKolpa, www.kerrock.si, www.kolpa.si, www.kolpasan.si 19.11.2012.

Pred izročitvijo nagrade mora organizator s strani nagrajenca v roku 14 dni prejeti natančne osebne podatke: Facebook uporabniško ime, ime in priimek, datum rojstva, naslov, davčno izpostavo in davčno številko. Posredovanje vseh teh podatkov je pogoj za izročitev nagrade prejemniku.

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, menjava nagrade ni mogoča.

Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti, v roku 10 dni po posredovanju sporočila s podatki.

V primeru, da nagrado prejme oseba, mlajša od 18 let, jo mora pri prevzemu nagrade zastopati oseba, ki je starejša od 18 let in ima po zakonu ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa takšno mladoletno osebo. V nasprotnem primeru se ta nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do nagrajenca. Ob prevzemu nagrade je nagrajenec dolžan izpolniti izjavo o prevzemu nagrade. Če je nagrada poslana po priporočeni pošti, se kot izjava o prevzemu nagrade šteje potrdilo o vročitvi.

V primeru, da nagrajenec v 14-dnevnem roku ne posreduje zahtevanih podatkov, se šteje, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se ta nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do nagrajenca.

Podelitev nagrade se lahko organizira tudi kot javni dogodek. S sodelovanjem v tej nagradni igri udeleženec dovoljuje, da se v primeru, da je izžreban, lahko njegovo ime, priimek in fotografijo brezplačno objavi in uporabi v avdio, foto in video materialu organizatorja.

6. Nagrade

                1. Nagrada: pohištvo FRUIT 50 Green 609

2. Svinčniki Kerrock

7. Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabne mreže Facebook ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

8. Pravila nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so na voljo na spletni strani www.kerrock.si, www.kolpa.si.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani www.facebook.com/KerrockbyKolpa.

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

9. Varovanje osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade. Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre oz. neposrednega trženja.

Pooblaščena oseba:

Radoš Kužnik, Kolpa d.d. Metlika